خودت را امتحان کن

1- چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟


2- دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.


3- توضیح دهید شخص تنبل چگونه هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد؟

سؤالات متن

1-  برخی رفتارهای ناپسندی که به دنبال آسیب زدن به اخلاق نیکوی شما هستند را نام ببرید.


2- چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟


3- چرا انسان عجول با مشکلی به نام دوباره کاری روبرو است؟


4- در چه کارهایی عجله وشتاب می تواند خوب باشد؟دومثال بیاورید.


5- چرا باید از تنبلی پرهیز کرد؟


6- چه کارهایی را برای درمان تنبلی می توان انجام داد؟


7- کسی که در کارهایش تنبلی و سستی می کند در آینده به ...... مبتلا می شود.


8- چگونه دوستی با افراد پر تلاش و کوشا می تواند جلوی تنبلی ما را بگیرد؟


9- بنا به فرموده ی امام علی علیه السلام یکی از راههای درمان تنبلی چیست؟


10- یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی ...... است.


11- منظور از اولویت بندی چیست؟توضیح دهید.

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

 1- چون وقتی دچار شتاب زدگی می شویم ،نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و هر تصمیمی که می گیریم می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.


2- پیامبر اکرم فرمودند: هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی،اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیش . اگر دیدی نتیجه خوبی دارد، به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است، از آن صرف نظر کن.


3- انسان تنبل مانند بقیه مردم ،از نعمت های ارزشمند خداوند برخوردار است .اما بدون آنکه برای هدف درستی تلاش کند، عمر، سلامتی و بقیه نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند.نمازش را به موقع نمی خواند و یا در درس خواندن کوتاهی می کند.

متن

1- عجله و تنبلی


2-زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.


3-زیرا کاری که با عجله و بدون دقت انجام می دهد بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.


4-در انجام کارهای نیک ،مثل :صدقه دادن و نماز خواندن.


5- زیرا این دو ،هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را.


6-الف) آینده نگری ب) دوستی با انسان های کوشا ج) تصمیم قاطع د) برنامه ریزی


7-غم و اندوه


8-همراهی با چنین دوستانی باعث می شود با دیدن سعی و تلاش آنها ،انگیزه ما  برای کار وتلاش و فعالیت دو چندان شود.


9 -راه درمان تنبلی ، عزم و اراده محکم و جدی است.


10-برنامه ریزی


11-برای برنامه ریزی ،باید دید کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام داد چیست؟سپس کارهای مهم تر را از بقیه جدا کرد. واضح است که باید اول کارهای مهم تر را انجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر پرداخت. به این اصل مهم برنامه ریزی ،اولویت بندی می گویند.