خودت را امتحان کن

1- چرا حضرت زهرا سلام الله علیها هرگز از امیرالمؤمنین چیزی درخواست نمی کرد؟


2- دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین ، با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت،چه بود؟


3- پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بنویسید.

سؤلات متن

1- بهترین هدیه خداوند به پیامبر خدا چه بود و آن موجب چه امری شد؟


2- حضرت زهرا از کودکی در رنج و سختی بزرگ شد، نمونه هایی از آن را بیان کنید؟


3- معنا و مفهوم این سخن پیامبر چیست؟ « فاطمه سرور زنان اولین و آخرین  و برترین بانوی جهان است»


4- چگونه می توان شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان اسلام را شناخت؟


5- چرا حضرت فاطمه از  ازتقسیم کار پیامبرخوشحال گردید؟


6- وقتی حضرت زهرا در لحظات پایانی عمر پیامبر اکرم ، بیش از همه بی تابی می کرد پیامبر چه مژده ای به او داد؟


7- پیامبر اکرم در باره دوستی و خوشحالی خداوند از حضرت فاطمه چه می فرماید؟


8- هرگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد خانه می شد، پیامبر اعظم به او چه می فرمود؟


9- حضرت فاطمه سلام الله علیها ........... رانیزعبادت و اطاعت خدا می دانست.

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- مبادا نتواند آن را فراهم کند و شرمنده اش شود.


2- چون او ایمان را به ثروت برتری داد.

3-
1) حیا و عفت
2) علاقه شدید به پیامبر
3) حضور در اجتماع
4) ساده زیستی
5)ایثار و بخشندگی


متن

1- فرزندی دختر که موجب برکت و شادمانی زندگی حضرت شد.

2-
1) دو سال بیشتر نداشت که مشرکان مکه ، پیامبر و خویشانش را در شعب ابوطالب در محاصره سختی قرار دادند. در این مدت  قحطی و گرسنگی فاطمه و  نزدیکانش را به شدت آزار می داد.
2) در پنج سالگی مادرش خدیجه را از دست داد.
3) در مکه بارها شاهد آزار و اذیت پیامبر توسط مشرکان بود و سرانجام ناچار شد  در همان دوران کودکی به همراه پیامبر به مدینه هجرت کند.


3- این است که در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در زمان حال و  آینده کسی بهتر از ایشان نیست از این رو شناخت زندگی آن حضرت ارزش فراوانی دارد.


4- با الگو گرفتن از زندگی ایشان.


5- زیر ا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز شد.


6- دخترم تو اولین کسی هستی که بعد از من،به من ملحق می شوی.


7- خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد. خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود.


8- دستانش را می بوسیدوکنارخودش می نشاندومی فرمود:او شادمانی قلب من است.


9- رسیدگی به محرومان