خودت را امتحان کن

1- نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید.


2- توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟چرا؟


3- تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟توضیح دهید.


4- سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.


سؤلات متن

1- بلوغ سرآغاز چیست؟یعنی چه؟


2- چرا خداوند تکالیف شرعی را بر ما واجب کرده است؟


3- چرا دوست داشتن یا نداشتن چیزی دلیل خوب یا بد بودن آن نیست؟[براساس آیه قرآن]


4- تحولات پس از بلوغ کدام است؟


5- سه مورد از تحولات روحی و شخصیت مهمی که
در نوجوان پدید می آید را نام ببرید؟


6- پرسش گری انسان در سن بلوغ در چه حدی است؟


7- اسلام چه توصیه ای در پذیرش اصول دین از سوی جوانان نموده است؟


8- در چه صورتی جوانان دچار انحرافات و مشکلات فکری و اخلاقی می گردند؟ مثال بزنید.


9- آیا تمامی نشانه های تکلیف برای رسیدن به بلوغ لازم است؟ توضیح دهید.


10- سن بلوغ چه سنی است؟(قمری-شمسی)


11- روش اهل بیت پیامبر علیهم السلام در فراگیری
تکالیف دینی فرزندانشان چگونه بود؟


12- چرا خداوند به عبادت نوجوانان افتخار می کند؟


13- نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان را نام ببرید.


14- انجام صحیح احکام دینی ... را به دنبال دارد.


15- یکی از راه های دستیابی به نحوه صحیح وظایف دینی چیست؟


16- مجتهد یا فقیه چه کسی است؟


17- وظیفه مجتهدان چیست؟


18- مرجع تقلید به چه کسی گفته می شود؟


19- اینکه مجتهد باید عادل باشد یعنی چه ؟


20- منظور از اعلم بودن مجتهد چیست؟


21- مردم چگونه می توانند مرجع تقلید خود را انتخاب کنند؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- الف-روییدن مو در برخی قسمت های بدن
ب- فعال شدن برخی هورمون ها در بدن
ج- رسیدن به سن بلوغ


2- پیش از سن بلوغ تا علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی ، آمادگی کافی برای انجام تکالیف دینی در ما ایجاد شود.


3- راه شناخت احکام ،مراجعه به متخصص در احکام دین است که به این کار ،تقلید گفته می شود.


4- زنده باشد- شیعه دوازده امامی باشد- عادل باشد

متن

1- سرآغاز انجام تکالیف شرعی است یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ ،مانند بزرگسالان ،به احکام دینی خود مانند نماز ،روزه ، حجاب و... عمل کند.


2- برای اینکه توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم.


3- چون ممکن است چیزی را خوش نداشته باشیم
و آن برای ما بهترباشدویا برعکس چیزی را دوست بداریم و آن برای ما بدتر باشددر حالی که خدا صلاح ما را می داند و خود ما نمی دانیم.


4- تغییرات جسمی ،تحولات روحی و شخصیتی.


5-
-پرسش های جدید در ذهن انسان وجود می آید
-حس استقلال طلبی افزایش می یابد.
- در این دوران احساس مسئولیت بیشتر می شود.


6- به گونه ای است که انسان در دانسته های قبلی خود دچار تردید می شود و تلاش می کند همه دانسته ها و اعتقادات خود را بر اساس منطقی جدید نظم دهد.


7- باید اصول دین را بر اساس فهم و درک خود بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.


8- اگر با روحیات دوران بلوغ به درستی رفتار نکنیم
و یا زیاده روی نماییم.  به عنوان مثال اگر نوجوان برای یافتن پاسخ های سؤالات مهم دینی ،به افراد نا آگاه و یا کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند ،مراجعه کند ، جز سرگردانی و گمراهی نتیجه ای نخواهد گرفت.


9- خیر،بلکه اگر یکی از این نشانه ها هم در کسی ظاهر شود، او به سن بلوغ رسیده است.


10- این سن برای پسران پایان  پانزده سال قمری است که در سال شمسی برابر است با چهارده سال و شش ماه و پانزده سال ، و برای دختران پایان نه سال قمری است که در سال شمسی برابر است با هشت سال و هشت ماه و بیست ویک روز.

 
11- اهل بیت علیهم السلام همواره فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند به اندازه توانشان ،به این تکالیف عمل کنند.


12- چون جوانی و شادابی خود را در اطاعت خدا وند سپری می کنند.


13- نماز- روزه-خمس و زکات-حج.


14- سعادت دنیا و آخرت.


15- تحصیل علوم دینی.


16- به افراد متخصص در دین ، مجتهد یا فقیه می گویند.


17- احکام دینی را به دست آورند و شیوه صحیح انجام دستورات خداوند را در هر موضوعی روشن نمایند.


18- به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند ،مرجع تقلید می گویند.


19- یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند.


20- یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.


21- با مشورت با روحانیان و عالمان دینی.