خودت را امتحان کن

1-  اگربدن انسان با خون نجس شودچگونه می توان آن را تطهیرکرد؟


2- زمین ،  چه چیزهایی را می تواند پاک کند؟


3- برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند ،ابتدا چه باید کرد؟

سؤالات متن

1- چرا برخی چیزها را خداوندحکیم حلال و حرام نموده است؟سخن امام رضا علیه السلام را بگویید؟


2- یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آنها دستور داده، ...... است.


3- مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات را بگویید؟


4- چهار مورد از نجاسات را نام ببرید.


5- خون در چه صورتی نجس می شود؟


6- علاوه بر خون انسان ،خون چه حیواناتی نجس است؟


7- منظور از خون جهنده چیست؟


8- ادرار یا مدفوع چه حیواناتی نجس یا پاک می باشد؟


9- تمام اجزای بدن سگ و ........... نجس است.


10- آیا از سگ می توان برای نگهبانی و یا شکار استفاده کرد؟توضیح دهید.


11- دو مورد از مطهرات ......... می باشد.


12- توضیح دهید آبها به چند دسته تقسیم می شوند؟

 
13- آب جاری چه نوع آبی است؟دو مثال ذکر کنید.

 
14- آب باران حکم .............. را دارد.


15- آب کُر به چه آبی گفته می شود ؟دومثال بزنید.


16- آب لوله کشی ساختمان ها حکم ......... را دارد


17- حکم آب کُر و جاری در برخورد با نجس چیست؟توضیح دهید.


18- آب قلیل به چه آبی گفته می شود؟دو مثال بیاورید.


19- آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند ،چه حکمی دارد؟مثالی ذکر کنید.


20- ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب خورده ،به چه صورت پاک می گردد؟


21- زمین با چه شرایطی کف پا و ته کفشی که بواسطه راه رفتن نجس شده پاک می کند؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- برای پاک شدن بدن یاچیزهایی که نجس شده اند،ابتدا باید  آن را بشوییم تا نجاست برطرف شود ،سپس یا آن را زیر شیر آب گرفته یا در آب جاری فرو می بریم تا پاک می شود.

2- زمین کف پا و ته کفشی را که به واسطه راه رفتن نجس شده باشد پاک می کند.


3- ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم.

متن

1- خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی مردم زیان آور بوده و موجب هلاکت و نابودی آنان می شود، حرام کرده
وآنچه را برای سلامتی آنها مفید بوده ،حلال کرده است.


2- نجاسات


3- رعایت و دوری از نجاسات


4- خون، ادرار،مدفوع و سگ


5- در صورتی که از بدن خارج شود


6- خون حیواناتی که خون جهنده دارند


7- حیواناتی که اگر رگ آنها را ببرند ،خون با فشار از رگ هایشان خارج می شود.


8- ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند،مانند گربه و موش نجس است اما از حیوانات حلال گوشت مثل گاو و گوسفند پاک است.


9- رطوبت های آن


10- بلی، اما باید محل نگهداری آن ،دور از محل زندگی انسان باشد.


11- آب و زمین


12- آب یا راکد است یا جاری و آب راکد نیز یا کُر است یا قلیل.


13- آبی که از زمین می جوشد و  جریان دارد مانند آب چشمه و قنات.


14- آب کُر


15-اگر مقدار آب حداقل 384لیتر باشد ،به آن آب کُر گفته می شود، همانند آب حوض و استخر.


16- آب جاری


17- نجس نمی شود مگر اینکه به وسیله نجاست ،رنگ یا بویشان تغییر کند،مثلاً رنگ خون را به خود بگیرد.


18-  اگر مقدار آب از 384 لیتر کمتر باشد ،به آن آب قلیل گفته می شود ، مانند آب لیوان و پارچ.


19- نجس می شود ،مثل اینکه ذره ای خون در سطل بریزد.


 20- باید ابتدا خاک مال کرد سپس آن را دو بار شست تا پاک شود.


 21-اول:خود زمین پاک باشد.

دوم: زمین خشک باشد.

سوم: عین نجاست با راه رفتن کاملاً برطرف شود.