خودت را امتحان کن

1-عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟


2- بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است؟با یک مثال آن را توضیح دهید.


3- انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

سؤالات متن

1- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم علت همنشینی با جویندگان علم را در چه امری دانست؟


2- فراگیری علم و دانش چه ثمراتی برای انسان دارد؟(باتوجه به سخن پیامبر)


3- یکی از برترین چیزهایی که می توان از خدا خواست چیست؟


4- علم و دانش چه تأثیری بر موفقیت ما در کارهایمان دارد؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- زیرا شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید فریبکارانه از راه درست منحرف کند و این عالمان هستند که متوجه این انحرافات شده و جلوی آن را می گیرند.


2-   در زمان هایی که در کنار توجه جدی به کسب علم و دانش ،از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند.به عنوان مثال ، بیش از چهار هزار نفر در مجالس درس امام صادق علیه السلام به یادگیری رشته های علمی مشغول بودند ، شاگردانی که بعدها ،دانشمندان بزرگی شدند.


3- کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هرچه سریع تر حرکت کند، از مقصدش دورتر می شود.

متن

1-در این که خداوند آن حضرت را برای تعلیم و آموزش مردم فرستاده بود.


2- با هر قدمی که بر می دارد در کارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود،فرشتگان بال هایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند مهربان آمرزش می طلبد.


3- « ... وَقُل رَبِّ زِدنی عِلماً» بگو، پروردگارا، دانش مرا بیفزا.


4- تنها کسانی می توانند به اهداف خود برسند که نسبت به راه خود، علم و آگاهی داشته باشند؛ چرا پیدا کردن راه درست زندگی ، بدون دانش و بینش ،امکان پذیر نیست.