خودت را امتحان کن

1- ارکان نماز چند تاست؟به ترتیب آنهارانام ببرید.


2- کسی که به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهدوآنهارااول وقت بخواند،چه پاداشی خواهدداشت؟


3- فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند؟

سؤالات متن

1- نماز اول وقت موجب نزدیکی هرچه بیشتر انسان به .... و دوری از .... می شود.   


2- نماز انسان را از چه اموری باز می دارد، قرآن چه می فرماید؟


3- به پا داشتن نماز چگونه انسان را به بهشت نزدیک تر می نماید؟


4- چه کسانی می توانند نماز را نشسته بخوانند؟


5- هنگامی که نمازگزار رو به قبله می ایستد ابتدا چه قصدی می کند؟


6- ذکر رکوع و سجود چیست؟


7- ذکر تشهد را بگویید.


8- چگونه نماز را سلام می دهیم؟


9- در رکعت های سوم و چهارم به جای حمد ،چه ذکر دیگری می توان گفت؟


10- خواندن قنوت در نماز چه حکمی دارد؟


11- واجبات نماز ..... است.


12- غیر ارکان در نماز را نام ببرید.

 
13- قسمت هایی از نماز که اگر نمازگزار آنها را فراموش کند یا به اشتباه ،اضافه انجام دهد ......... خواهد شد، ولی واجبات دیگر را اگر فراموش کند یا به اشتباه ، اضافه انجام دهد، .......... نخواهد شد.

 

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-
 1) نیت
 2) قیام
 3) تکبیرة الاحرام
 4) رکوع
 5) سجود

2- بهشت الهی


3- ای نمازگزار،اگرمی دانستی مورد توجه چه کسی قرلر گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی،هرگز نمازت را رها نمی کردی.

متن

1-خداوند- شیطان


2- « ... اَقِمِ الصَّلاةَ  اِنَّ الصَّلاةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَرِ...» ونماز را به پادار که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد.


3- برپا داشتن درست و به موقع نماز ، باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود و هرقدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.


4-کسانی که به دلیل ناتوانی یا بیماری ، نمی توانند بایستند .


5- قصد می کند برای خشنودی خداوند نماز می خواند.


6- ذکر رکوع: «سُبحانَ رَبِّیَ العَظیمِ وَ بِحَمدِه» ذکر سجده: « سُبحانَ رَبِّیَ الاَعلی وَ بِحَمدِه »


7- « اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَحدَهُ ُ لا شَریکَ لَه، وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ُ وَرَسولُهُ ُ اَلّلهُمَّ َ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»


8- « السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّها النَّبِیُّ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ ُ اَلسَّلامُ عَلَینا وَ عَلی عِبادِاللهِ الصّالِحینَ  اَلسَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ ».


9- « سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُ لِلهِ وَ لا اِلهَ اِلّا اللهُ وَ اللهُ اَکبَر»


10- واجب نیست و نماز را باطل نمی کند.


11- یازده


12-
  1) قرائت
  2) ذکر
  3) تشهد
  4) سلام
  5) ترتیب
  6) موالات


13- ارکان - غیر ارکان