۱- از چه زمانی زبان فارسی زبان گفتاری و نوشتاری مردم ایرانبوده است؟
از هنگام استقرار اقوام آریایی در سرزمین ایران


۲-زبان مردم ایران در دوره های هخامنشیان ، اشکانیان ، ساسانیان و دوره اسلامی چه بود؟
در دورهٔ هخامنشیان، پارسی باستان
در عصر اشکانیان و ساسانیان، پارسی میانه » یا «پهلوی
در دورهٔ اسلامی ، فارسی دری


۳- زبان امروز مردم ایران چیست؟
زبان رسمی امروز ما نیز فارسی دری است که با دو زبان قبلی شباهتهایی دارد.


۴- موضوع اصل ۱۵ قانون اساسی کشور چیست؟
اصل ۱۵ قانون اساسی می گوید:
زبان و خطّ رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات ومتون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنهادر مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.


۵- ایرانیان باستان از چه خطی استفاده می کردند و آن را از چه کسانی آموخته بودند؟
در زمان هخامنشیان، ایرانیان « خطّ میخی » را از اقوام بین النهرین اقتباسکردند و تغییرات زیادی در آن به وجود آوردند. کتیبه های به جا مانده از دورهٔهخامنشیان در بیستون و تخت جمشید به زبان پارسی باستان و با خطّمیخی نوشته شده است. در دوره های اشکانیان و ساسانیان، خط پهلویرایج بود. این خط از خط آرامی اقتباس شده بود.


۶- چه چیزی نشان دهنده آشنایی ایرانیان باستان با علومی چون ریاضی ، هندسه وزمین شناسی می باشد؟
ساختن بناهای عظیم و محکم، سدها، پلها، ابزارها و وسایل مختلف زندگیکه به دست ایرانیان ابداع شده


۷- ایرانیان باستان تا چه اندازه با علم نجوم آشنا بودند و با استفاده از این علم چه چیزی را بوجود آوردند؟
ایرانیان باستان در علم نجوم پیشرفت کرده و با سنجش و تعیین زمان بهخوبی آشنا بودند و چون برای فعّالیّت های کشاورزی که در فصول خاصی ازسال انجام می گرفت به تقویم نیاز داشتند، تقویم خورشیدی )شمسی( رابه وجود آوردند و سال را به ۱۲ ماه ۳۰ روزه تقسیم کردند. این تقویم از کم نظیرترین تقویم های دنیا است.


۸- در کتاب اوستا از چند نوع پزشک نام برده شده است؟
از سه نوع پزشک جراح، پزشک معمولی و پزشک دعا که با دعای مقدسباطن افراد را درمان می کند


۹- مدرسه و بیمارستان جندی شاپور به دست چه کسی تأسیس شد و چگونه مکانی بود؟
در دورهٔ ساسانیان، شاپور ساسانی در شهر جند ی شاپور ) خوزستان کنونی( مدرسه و بیمارستانی تأسیس نمود که قدیمی ترین مدرسهٔ پزشکی جهانبه شمار می رود. او از دانشمندان و استادان برجستهٔ دیگر کشورهای آن روزنیز برای تدریس در این دانشگاه دعوت می کرد. در این مدرسهٔ بزرگ علاوه برپزشکی، نجوم، ریاضیات، موسیقی، شیمی )کیمیاگری( و… تدریس میشد.


۱۰- صنعتگران و هنرمندان دوره ایران باستان در چه زمینه هایی فعالیت می کردند/
سفالگری، پارچه بافی، قالی بافی، فلزکاری، چرم سازی، زرگری، کاشی کاری، سنگ بُری، حجاری، قلم زنی،
منبّت کاری، موسیقی، نقاشی و…


۱۱- در کدام بناها ، پیشرفت ایرانیان در معماری را نشان می دهد؟
تخت جمشید،هگمتانه، پاسارگاد، تخت سلیمان، طاق بستان و طاق کسری