۱-آیا در ایران باستان به تعلیمات مذهبی اهمیت می دادند؟
در ایران باستان، تعلیمات مذهبی نقش و تأثیر زیادی در زندگی فردی واجتماعی داشت


۲- اقوام آریایی چه چیزهایی را مقدس می شمرند؟
برخی از عناصر خلقت مانند آب، آتش، خاک و باد را مقدس می شمردند وبرای آنها خدایانی قائل بودند.


۳- زرتشت که بود و مردم را به چه چیزی دعوت می کرد؟
زرتشت، پیامبر ایران باستان که قبل از سلسلهٔ مادها می زیست، در اندیشهٔاصلاح عقاید ایرانیان برآمد.
او مردم را به پرستش اهورامزدا، خدای بزرگ و یکتا دعوت کرد.


۴- آیین زرتشت چگونه آیینی بود؟
در آیین زرتشت، اهورا مزدا، منشأ تمام خیر و خوبی ها بود و همواره بااهریمن که سرچشمهٔ شر و بدی ها
به شمارمی رفت، در حال مبارزه بود. زرتشت به پیروان خود سفارش می کرد که به منظور یاری اهورامزدا، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک راسرمشق زندگی خود قرار دهند


۵- تعالیم زرتشت در کدام کتاب توسط پیروانش گردآوری شد؟ اوستا


۶- آتش در میان ایرانیان باستان به ویژه ساسانیان چه جایگاهی داشت؟
ایرانیان باستان، آتش را مقدس می شمردند. در دورهٔ ساسانیان آتشکده های زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شدند که آثار بعضی از آنها تا بهامروز باقی مانده است.


۷- در دوره ساسانیان دین رسمی کشور چه بود و علاوه بر آن پیروان کدام دین ها در ایران زندگی می کردند؟
در دورهٔ ساسانیان، اغلب مردم دین زرتشتی داشتند و حکومت از آن دینپشتیبانی می کرد و دین رسمی کشور اعلام شد. در این دوره، موبدانزرتشتی با رواج و گسترش دین های دیگر در ایران مخالفت و نسبت به پیروانسایر ادیان سخت گیری می کردند. پیروان دینهای مسیحی، یهودی، بوداییو مانوی نیز در ایران زندگی می کردند.


۸- غذای مردم ایران باستان چه بود؟
غذای اصلی مردم، غلات مخصوصاً گندم و جو بود که آنها را آرد می کردند و باآن، نان و انواع شیرینی ها را می پختند. علاوه بر نان، از انواع گوشت حیواناتاهلی، گوشت پرندگان شکاری، تخم پرندگان، شیر بز و میوه ها و سبزیجاتو شربت ها برای تغذیه استفاده می شد.


۹- ایرانیان باستان برای آرد کردن غلات از چه چیزی استفاده می کردند؟
آسیا بهای آبی را ابداع کرده بودند.


۱۰- روغن زیتون و ادویه از چه مناطقی وارد ایران شد؟
روغن زیتون از یونان و ادویه از هندوستان


۱۱- آداب غذا خوردن در ایران باستان چگونه بود؟
مردم ایران باستان، با آداب خاصی سر سفره می نشستند.آنها سخن گفتنبه هنگام غذا خوردن را گناه می دانستند. شستن دست ها قبل و بعد از غذاخوردن و خواندن دعای نان در ابتدا و پایان غذا از نکاتی بود که آنها بر سرسفره رعایت می کردند


۱۲- ایرانیان باستان بیشتر از چه ظروفی استفاده می کردند .؟
ظروف فلزی


۱۳- ما چگونه از نوع پوشاک و ابزارها وتولیدات مردمان ایران باستان مطلع شده ایم؟
بیشتر آنچه که ما از پوشاک مردم آن دوره می دانیم مربوط به مجسمه ها ونقاشی ها یا تصاویری به جا مانده از آن دوره است که بر روی سنگ ها، ظروف یا سکه ها نقش بسته اند. باستا ن شناسان نمونه هایی از وسایل وابزار تولید پوشاک مربوط به ایران باستان را نیز کشف کرده اند.


۱۴- مردان وزنان ایران باستان نسبت به پوشش بدن چه اعتقادی داشتند؟
مردان و زنان ایرا ن باستان در مقایسه با مردم سایر تمدن های هم عصرخود، اعتقاد به پوشش کامل بدن داشتند و برهنگی و بی بند و باری را نشانهٔاهریمن می دانستند.


۱۵- پوشش مردان وزنان دوره ایران باستان چگونه بود؟
ایرانیان، نخستین کسانی بودند که شلوار را طراحی کردند و پوشیدند. شلوارو بالاپوش های آستین دار و کلاه نمدی پوشاک اصلی مردان بود. زنان نیز ازشلوار، پیراهن های بلند و روسری استفاده می کردند


۱۶- لباس های ایرانی مورد توجه کدام کشور ها بود؟
مورد توجه بزرگان و درباریان روم و یونان بود و اغلب سعی می کردند از طرحلبا سهای ایرانی تقلید کنند.


۱۷- ایرانیان از گذشته به کدام ورزش ها علاقه داشتند؟
به ورزش های رزمی و پهلوانی چون کشتی علاقمند بوده اند و پهلوان وپهلوانی در تاریخ کهن ما ریشه دارد. سوارکاری و تیراندازی و شکار از ورزشهای مورد علاقه مردم آن دوره بوده و پرتاب سنگ یا فَلاخَن و نیزه و زوبین نیز رواج داشته است.


۱۸- در شاهنامه فردوسی از دلاوری چه کسانی نام برده شده است؟
رستم، سهراب، سیاوش، گُردآفرید (گُردآفرین) و … در ایران باستان سخنگفته است.


۱۹- به گفته هرودوت ، ایرانیان در گذشته چه چیزهایی به فرزندان خود آموزش می دادند؟
هِرودوت نوشته است: ایرانیان به فرزندان خود سه چیز را می آموختند۱- سوارکاری۲- تیروکمان ۳- راستگویی.


۲۰- کدام ورزش توسط ایرانیان باستان ابداع شده و امروزه هم از ورزش های جهانی محسوب می شود؟
چوگا ن بازی در شاهنامهٔ فردوسی به چوگان بازی اشاره شده است. درزمان هخامنشیان و ساسانیان این ورزش انجام می شده است. در اینورزش، اسب سواران از یک چوب دست به نام چوگان و یک گوی استفاده میکردند.


۲۱- در عهد باستان جشن چه معنا ومفهومی داشت؟
در عهد باستان مردم ایران در طی سال، ده ها جشن برپا می کردند و شادزیستن را یک موهبت الهی می دانستند. واژهٔ جشن از یَشُن و یَسْنهاوستایی گرفته شده که به معنای پرستیدن و نیایش است و از اینجا میتوان پی برد که بیشتر
جشنهای آن دوره اهمیت دینی داشته و با نیایش به درگاه خداوند همراه بودهاست.


۲۲- در ایران باستان جشنها در چه مواقعی از سال برپا میشد و مهمترین جشنها را نام ببرید.
جشن ها همچنین ارتباط زیادی با تغییر فصلها و شروع و پایان کار کشاورزیداشتند.
مهم ترین جشنها = جشن نوروز، جشن سده و جشن مهرگان


۲۳- باشکوه ترین جشن ایرانیان باستان چه جشنی بود و در چه زمانی برگزار می شد؟
جشن نوروز – آغاز فصل بهار


۲۴- نوروز برای مردم ایران باستان چه پیامی داشت؟
پیام آور نوشدن سال و رویش طبیعت و شروع فعّالیّت های کشاورزی بود


۲۵- پیدایش جشن نوروز به چه زمانی بازمی گردد ؟
زمان پیدایش نوروز به درستی معلوم نیست، در شاهنامهٔ فردوسی، اینجشن را به تاج گذاری جمشید پادشاه اسطوره ای ایران نسبت می دهند.این جشن در زمان هخامنشیان در تخت جمشید برگزار می شده و پس از آن،سلسله های دیگر نیز نوروز را گرامی داشته اند . در هر یک از روزهای عیدنوروز، طبقه ای از مردم به دیدار شاهان می آمدند.
در عهد باستان، خانواده های ایرانی بر سر سفرهٔ نوروزی به درگاه آفرینندهٔهستی دعا می کردند، به یکدیگر هدیه می دادند و شادباش می گفتند.


۲۶- امروزه ایرانیان نوروز را چگونه جشن می گیرند؟
امروزه نیز مردم کشور ما نوروز را جشن می گیرند، کتاب قرآن را بر سر سفرههفت سین می گذارند و در هنگام تحویل سال دعا می خوانند.خانه تکانی،پختن سمنو، چیدن سفره هفت سین، به دیدار بزر گترهای فامیل رفتن وعیدی دادن از آیین های زیبای نوروز است.


۲۷- سازمان ملل متحد در چه سالی روز اول فروردین (۲۱ مارسمیلادی) را روز جهانی نوروز اعلام کرد و به رسمیت شناخت؟
در سال ۱۳۸۸ ،