-1اوضاع ایران در آستانه ی حمله اعراب مسلمان چگونه بود ؟  -1وقتی خسروپرویز به دست پسر خود به قتل رسید ، رقابت و دشمنی
در درون دربار ساسانی ، بیشتر شد  -2شورش های فرماندهان و دخالت های آنها در رقابت سیاسی ، روحیه سپاهیان را تضعیف کرده و
توان جنگی آنان را کاهش داده بود  -3مردم به دلیل و جود نظام طبقاتی ، بی عدالتی و تبعیض های اجتماعی و مالیات های سنگین ازحکومت ساسانیان ناراضی بودند  -4بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات زمین ها و مزارع حاصلخیز از بین رفت  -5قحطی و شیوع


بیماریهای طاعون و وبا اوضاع را بدتر کرد
-2نبرد قادسیه را توضیح دهید ؟ ارتش ساسانی در نبرد قادسیه از سپاه مسلمانان که روحیه بالاتر و انگیزه بیشتری داشت شکست
خورد . در این جنگ ، رستم فرخزاد فرمانده سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پا تیخت ساسانیان با گنجینه ای از غنائم به
تسخیر اعراب درآمد .


-3سلسله ی ساسانی چگونه سقوط کرد ؟ در نبردی که در نهاوند رخ داد ، ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی وارد شد ، به طوری که
یزدگرد سوم ، آخرین پادشاه ساسانی ، دیگر نتوانست سپاهی را برای مقابله با اعراب مسلمان گرداوری کند . پس از جنگ نهاوند ،
شهرها و ولایات ایران یکی پس از دیگری به تصرف اعراب در آمدند .سرانجام با ورود اعراب به خراسان ، یزدگرد سوم به دست آسیابانی
در مرو به قتل رسید و سلسله ساسانی پس از چهار صد سال فرمانروایی به پایان رسید .


-4اوضاع ایران در دوره خلافت امویان (بنی امیه) چگونه بود ؟  -1امویان حکومت خود را بر پایه خشم و ظلم بنا نهادند  -2اشراف و
سران قبایل عرب ، بر بیشتر ولایات ایران حکومت می کردند  -3بنی امیه به قوم و َنَ سب خود ، فخر فروشی می کردند و قوم عرب را
برتر و شریف تر از سایر اقوام می پنداشتند  -4اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان مورد رتحقی و توهین قرار می گرفتند  -5ایرانیان اجازه
نداشتند مقام و منصب های مهم مانند حکومت ولایات یا فرناندهی سپاه را عهده دار شوند .


-5در دوران بنی امیه کدام امامان به شهادت رسیدند ؟ در دوران بنی امیه علاوه بر امام حسن و امام حسین (ع) ، امام سجاد و امام
محمد باقر (ع) نیز به شهادت رسیدند .


-6چرا مردم ایران به مبارزه و مخالفت با حکومت اموی پرداختند ؟ مردم ایران که از ظلم و ستم و قوم گرایی امویان به ستوه آمده بودند
از هر فرصتی برای مخالفت و مبارزه با حکومت اموی استفاده می کردند . ایرانیان در بسیاری از قیام ها و شورش هایی که علیه امویان به
وقوع پیوست حضور موثری داشتند . وقتی مختار ثقفی در کوفه به خونخواهی امام حسین و یارانش قیام کرد ایرانیان به او پیوستند .


-7عباسیان چگونه به قدرت رسیددن ؟ در اواخر حکومت اموی آنها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند و
مردم را به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از افراد خاندان پیامبر (ص) دعوت کردند ، ا ما نمی گفتند منظورشان از ان فرد چه کسی
است . ایرانیان مسلمان به ویژه خراسانیان دعوت عباسیان را پذیرفتند و سرانجام ابومسلم سردار ایرانی در خراسان قیام کرد و موفق
شد امویان را شکست و سّفّاح از خاندان عباسیان را به خلافت برساند .


-8اقدامات منصور عباسی را بنویسید ؟  -1شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز خلافت عباسیان قرار داد  -2به شهادت رساندن امامان
شیعه  -3به قتل رساندن ابومسلم خراسانی


-9کدام خلفای عباسی امامان شیعه را به زندان انداختند و به شهادت رساندند؟ منصور ، هارون الرشید ، متوکل


-10آیا خلفای عباسی از ایرانیان در اداره حکومت استفاده می کردند ؟ توضیح دهید ؟ بله - خلفای عباسی بر خلاف امویان از
ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها ، استفاده می کردند . البته بسیاری از ایرانیانی که به خدمت
خلافت عباسی در آمدند ، سرنوشتی تلخ و انگوار داشتند ، چنانکهمنصور ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی را به قتل رساند .


-11برمکیان چه کسانی بودند ؟ برمکیان از خاندان های مشهور ایرانی بودند که در زمان خلافت هارون عهده دار وزارت و حکومت
ولایات شدند و نفوذ و قدرت فراوان کسب کردند . خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندانی کنند و
به قتل برسانند .


-12نخستین ایرانی که در مدینه به حضور پیامبر رسید و به اسلام مشرف شد چه کسی بود ؟ توضیح دهید ؟ سلمان فارسی بود سلمان
در جنگ احزاب (خندق) حضور داشت و پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه در مقابل حمله ی مشرکان ، خندقی حفر شود . پیامبر در
باره او فرمود سلمان از اهل بیت ماست .


-13از جمله یاران با وفای حضرت علی (ع) چه کسانی بودند ؟ سلمان – مقداد – ابوذر – ع مار


-14ایرانیان چگونه به دین اسلام گرایش پیدا کردند ؟ پس از آنکه اعراب مسلمان به ایران آمدند ، مردم ایران به تدریج با دین اسلام
آشنا شدند . ایرانیان پس از درک پیام اسلام ، داوطلبانه آن دین را پذیرفتند . پیام اسلام برابری و برادری بود . این پیام برای مردم ایران
که از امتیاز طبقاتی اشراف ناخشنود بودند ، جذابیت فراوانی داشت . علاوه بر آن ، اخلاق و رفتار پیامبر و امامان شیعه ، نقش مهمی در
علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام داشت .


-15چرا ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به حضرت علی (ع) و فرزندانش پیدا کردند ؟ چون امام علی (ع) در دوران حکومت خود هیچ
برتری و امتیازی برای اعراب ، نسبت به غبر اعراب در نظر نمی گرفت .


-16حضور کدام امامان بزرگوار در ایران ، تأثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام گذاشت ؟ امام رضا (ع) و خواهرش
حضرت معصومه (س) و برادرش حضرت شاه چراغ