خودت را امتحان کن

1- چرا خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را اولین معلم قرآنی قرار داد؟


2- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بود؟


3- حدیث ثقلین را بنویسید.

سؤالات متن

1- منظور از نعیم در آیه « ثم لتسئلن عن النعیم » چیست؟


2- بزرگ ترین نعمتی که از انسان در روز قیامت سؤال می شود ،چیست؟


3- امیر المؤمنین در باره چگونگی روزهای کودکی خود با پیامبر چه می فرماید؟


4- چگونگی تسلط حضرت علی بر حقظ و فهم قرآن کریم تا چه حدی بود؟ خود در این باره چه می فرماید؟


5- منظور از تأویل قرآن چیست؟


6- چرا چیامبر خدا اسرار عمیق قرآن را به حضرت علی آموختند؟


7- چرا رسول خدا به حضرت علی دستور نوشتن اسرار قرآنی را داد؟ آیا بیم فراموشی بر او را داشت؟


8- پیامبر خدا، امامان بعد از حضرت علی را چگونه معرفی نمود؟ (با توجه به سخن امام علی )


9- چه نکاتی از حدیث ثقلین می فهمیم؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هرآیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آن چیست.


2- تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآن .


3- « ای مردم ،من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم . تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد ؛یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم . این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند ، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.»

سؤالات متن

1- نعمت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله


2- نعمت ولایت اهل بیت.


3- « من از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز ،دری از علم به رویم می گشود و اخلاق  و آداب نیک را برایم آشکار می ساخت و دستور می داد پیوسته از او پیروی کنم. »


4- هیچ آیه ای بر پیامبر نازل نمی شد فمگر اینکه آن را برای من قرائت می کرد .او می خواند و من با خط خودم آن را می نوشتم و سپس تفسیر و تأویل آن آیه را به من می آموخت و از خداوند درخواست می کرد که قدرت فهم و حفظ ان را به من عطا کند.»


5- بیان مقصود واقعی خداوند از ایات قرآن کریم .


6- تا پس از رحلت ایشان مردم بتوانند با کمک امیرمؤمنان و امامان پس از ایشان از آموزه های قرآن بهره مند گردند و بر مشکلات خود غلبه پیدا کنند.


7- رسول خدا فرمودند: نه،بیم فراموشی بر تو ندارم ؛زیرا خدا خواسته است که تو را حافظ احکام و معارف دین قرار دهد، اما اینها تنها برای تو نیست ؛بلکه برای امامان بعد از تو نیز هست .برای آنها بنویس.


8-حضرت علی فرمودند:رسول خدا به پسرم حسن اشاره کرد و فرمود: اولین اینها ،حسن است .سپس نگاهی به حسین کرد و فرمود :دومین انها حسین است و بقیه از فرزندان حسین هستند


9- تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت زیبای خداوند،پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر است و رها کردن هر یک از این امانت های ارزشمند الهی ،نتیجه ای جز سرگردانی و گمراهی نخواهد داشت.