خودت را امتحان کن

1- چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی اش بیان کنید.  


2- مهم ترین روش دشمنان اسلام برای از بین بردن اتحاد مسلمانان را توضیح دهید.  

سؤالات متن  

1- خواسته خداوند از ما نسبت به دیگران چیست؟ [سخن قرآن کریم را بگویید]


2- چرا مرزهای جغرافیایی مانعی برای یکدلی مسلمانان نیست؟


3- مهم ترین اعتقادات مشترک ما مسلمانان کدام کدام است؟    


4- با توجه به سخن قرآن کریم بگویید چرا باید از دوستی با دشمنان اسلام پرهیز کرد؟


5- نظر اهل سنت در باره خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چیست؟


6- اعتقاد شیعیان در باره جانشینی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله چیست؟


7- با توجه به اختلاف نظر مسلمانان در رابطه با جانشینی پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، آنان باید به چه نکته ای توجه داشته باشند؟      


8- توهین به مقدسات مسلمانان که به اختلاف میان آنها بینجامد ،خدمت به دشمنان اسلام است . مقام معظم رهبری در این باره چه می فرماید؟  

پاسخنامه  

خودت را امتحان کن:

1-
1) هرچه برای خود دوست داری، برای او نیز دوست بدار و هرچه برای خودت نمی پسندی برای او نیز نپسند.
2) راهنمای او باشی.  
3) اگر مریض شد به عیادتش بروی.
4) پیش از اینکه به تو نیازش را بگوید برای رفع نیازش اقدام کنی.    

 

2- ایجاد تفرقه در بین ملت های مسلمان و جنگ افروزی میان آنهاست ، استکبارگران با بزرگ نمایی این اختلافات و با تحریک آنها جنگ های داخلی را میان مسلمانان به راه می اندازند ، درحالی که طرفدار هیچ طرفی نیستند ؛بلکه فقط می خواهند تا دوطرف مسلمان ،هر روز ضعیف تر شوند.      


متن:  

1- « اِنَّما المُؤمِنونَ اِخوَةٌ ، در حقیقت مؤمنان با هم برادرند.»  


2- زیرا خداوند همه مسلمانان را در هر کجا که باشند و به هر زبان که سخن بگویند، اعضای یک خانواده و شریک و هم درد می داند.    


3- ما مسلمانان به خدای یگانه و روز قیامت اعتقاد داریم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله را آخرین پیامبر خدا و قرآن را آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی می دانیم و به سوی کعبه نماز می خوانیم.    


4-  
- زیرا آنها از هیچ فسادی نسبت به شما کوتاهی نمی کنند.
- آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید.
- دشمنی از گفتار و کلامشان آشکار است.  
- و آنچه در دلهایشان پنهان می دارند ،از آن بزرگ تر است.    


5- اهل سنت معتقدند که پیامبر برای خودش جانشینی تعیین نفرمود . پس از رحلت رسول خدا به دلیل اینکه حفظ نظم جامعه و اداره کشور اسلامی نیازمند رهبر است ،تعدادی از مسلمانان درمکانی به نام سقیفه گردهم آمدند و ابوبکر را به خلافت برگزیدند و با وی بیعت کردند.      


6- شیعیان معتقدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با یادآوری شایستگی و علم و تقوای علی بن ابی طالب ،او را به عنوان جانشین خود، و امامان پس از ایشان تا امام دوازدهم را به مردم معرفی نمود.  


7- اینکه بدانیم هر دو گروه مسلمان اند و براساس دین اسلام هیچ گروهی حق ندارد به مقدسات و عقاید گروه دیگر اهانت کند یا آنها را از محدوده اسلام بیرون بداند.    


8- « هرکسی را شما دیدید که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می دهد ، چه شیعه باشد و چه سنی، این فرد مزدور دشمن است ،چه خودش بداند و یا نداند.»