خودت را امتحان کن

1- اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند، از کشور خود دفاع نکنند، چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟


2- جهاد دفاعی در چه زمان و بر چه کسانی واجب است؟


3- اگر در جامعه اسلامی ,عده ای به مبارزه با نظام اسلامی بپردازند و امنیت مردم را به خطر بیندازند ،مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟


4- با توجه به فرموده پیامبر صلی الله علیه وآله توضیح دهید در جهاد با دشمنان اسلام، آیا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند؟

سؤلات متن

1- چرا گروه باطل همواره بیشترین دشمنی را با حق دارند؟


2- جهاد در لغت و فرهنگ اسلامی به چه معناست؟


3- چند آیه از آیات قرآن در باره جهاد آمده است؟


4- با توجه به آیه 111/سوره توبه بگویید که:
الف- خداوند بهشت را در برابر چه چیزی به مؤمنان می دهد؟
ب- این وعده حق خداوند در کجا آمده است؟


5- چرا جهاد در راه خدا مبارزه ای است که هرگز شکست ندارد؟


6- انواع جهاد را نام ببرید؟


7- چرا دشمنان پیش از هرچیز نقشه نابودی اسلام را در سر می پرورانند؟


8- هرگونه سُستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسلامی چه امری را در پی دارد؟


9- نمونه هایی از جهاد دفاعی مسلمانان را نام ببرید.


10- دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان ، دست به چه کارهایی می زنند؟توضیح دهید.


11-رهبر جامعه اسلامی پیش از جهاد با سرکشان ، دست به چه اقدامی می زند؟


12- جهاد با سرکشان چه نوع جهادی محسوب می شود؟


13- یک نمونه از جهاد با سرکشان را مثال بزنید.


14- مُستضعف به چه معناست؟


15- منظور از طاغوت چیست؟


16- چرا باید با هواداران شیطان جنگید؟


17- هواداران شیطان چه کسانی هستند؟

 
18- منظور از جهاد ابتدایی چیست؟


19- با توجه به جهاد ابتدایی توضیح دهید که چرا اسلام هرگز عقاید خود را به زور بر هیچ گروهی تحمیل نمی کند؟


20- نمونه هایی از جهاد ابتدایی را نام ببرید.


21- جهاد در راه خدا وظیفه ...  و   ...   ارزشمند است.


22- دستور خداوند برای مقابله و دفاع در برابر دشمن چیست؟


23- دشمنان در چه زمانی به خود جرأت می دهند
به کشوری اسلامی حمله کنند؟


24- آمادگی نظامی در برابر دشمن چه فایده هایی برای ما دارد؟


25- توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم
برای آمادگی نظامی چیست؟


26- خداوند بلند مرتبه چه کسانی را به واسطه یک تیر به بهشت می برد؟(با توجه به سخن پیامبر)

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-
-نابودی اسلام و تسلط دشمن بر جان و مال آن ملت و نیز هرگونه سستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسلامی ،گناهی نابخشودنی خواهد بود و  عذاب الهی را در پی خواهد داشت.


2- وقتی کشور اسلامی مورد حمله دشمنان  قرار گیرد، بر همه مسلمانان واجب است با آنچه در توان دارند ، به دفاع از کشور اسلامی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.


3- اگر با ارشاد رهبر ،توبه و بازگشت نکردند مسلمانان موظف اند با دستور ولی فقیه ،به جهاد و مقابله با آنان برخیزند و خطر آنان را از جامعه دور سازند.


4- خیر،بلکه هر کس به اندازه توانایی خود در دفاع از دین  تلاش کند پاداشی همچون مجاهد در راه خدا دارد.

متن

1- زیرا می دانند در این نبرد همیشگی، مؤمنان به هیچ قیمتی  در برابر آنها تسلیم نخواهند شد.


2- جهاد در لغت به معنای تلاش و کوشش است و در فرهنگ اسلامی مبارزه مسلحانه با دشمنان اسلام.


3- حدود یکصد آیه.


4-
الف- جان ها و اموالشان
ب- در تورات و انجیل و قرآن


5- زیرا اگر دشمن را شکست دهد ،علاوه بر افتخار و سربلندی ،پاداش و مغفرت خداوند در انتظار اوست. واگر هم شهید شود به مقامی می رسد که نزد خداوند  با هیچ مقامی قابل مقایسه نیست.


6-
 جهاد دفاعی و ابتدایی.

7- چون می دانند دین اسلام همواره باعث بیداری و
اتحاد مردم در برابر ظالمان و غارتگران است.


8- گناهی نابخشودنی خواهد بود که
عذاب الهی را در پی خواهد داشت.


9- جنگ های احد و احزاب در صدر اسلام
وجنگ تحمیلی برعلیه کشور اسلامی ما ایران.


10- به دروغ مسلمانان را به خشونت طلبی و جنگ افروزی  متهم می کنند ،درحالی که خودشان با به راه انداختن  جنگ های بزرگ ،میلیون ها انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده اند و هر روز شعله جنگ های جدیدی در دنیا  بر می افروزند.


11- ابتدا با مدارا و ملایمت به ارشاد آنان می پردازد
و در صورت توبه و بازگشت ،جامعه آنها را می پذیرد
و با لطف  و مدارا با آنان رفتار می کند.


12- نوعی جهاد دفاعی


13- جنگ حضرت علی علیه السلام با خوارج نهروان


14- یعنی ناتوان نگاه داشته شده.


15- شیاطین،بت ها ،حاکمان ستمگر و هر معبودی به غیر خداوند و هر مسیری که به غیر حق منتهی شود.


16- چون نیرنگ شیطان ضعیف است.


17- حاکمان زورگو و سرکشی که مردم ناتوان را زیر
سلطه خود نگاه داشته و نمی گدارند پیام خداوند
به آنها برسد.

 
18- اگر حاکمان زورگو مردم ناتوان را زیر سلطه خود
نگه داشته باشند ،لشکر اسلام موظف است به دستور پیامبر یا ولی فقیه با این حاکمان زورگو جهاد کند و مردم را از اسارت آنها نجات دهد و پیام خدا را به آنها برساند.


19- اسلام تنها با سرنگون کردن حاکمان فاسد ،
پیام دین را به مردم می رساند و  آنان را در پذیرش این پیام آزاد می گذارد.


20- نبرد سپاه اسلام با حکومت های ایران و روم .


21- همگانی - عبادتی.


22-وهرچه در توان دارید  برای مقابله با آنها آماده کنید ، از قبیل نیرو و اسب های ورزیده آماده کنید تا
با این کار دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.


23- اگر آن کشور در اوج آمادگی و  مهارت های نظامی نباشد.


24- علاوه بر پیروزی در جنگ ،باعث ترساندن دشمن و جلوگیری از آغاز جنگ می گردد.


25-اول تیراندازی و سپس سوارکاری یاد بگیرند.26-
1- مسلمانی که تیر را می سازد.
2- مسلمانی که برای رضای خدا تیر را تهیه می کند  و به دست رزمندگان می رساند.
3- رزمنده ای که تیر را در راه خدا به سوی دشمن پرتاب می کند.