خودت را امتحان کن

1- چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟


2- مهم ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چیست؟


3- آثار بدحجابی را به صورت خلاصه توضیح دهید.

سؤالات متن

1- راهنمایی های دین چند گونه است ؟توضیح دهید.


2- معیار و دلیل احکام اسلامی چیست؟


3- احکام اسلامی چگونه قوانینی هستند؟


4- اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان چیست؟


5- قرآن کریم برای حفظ حیا به بانوان چه دستور می دهد؟


6- انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان می شود ... است.


7- نمونه هایی از عمل حرام بی حیایی توسط مردان و زنان را نام ببرید.


8- امام صادق علیه السلام در باره نگاه حرام چه می فرماید؟


9- نگاه حرام چه زیان هایی برای انسان به همراه دارد؟


10- چه گرفتاری هایی بر اثر نگاه حرام به سراغ انسان می آید؟


11- با توجه به سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ،پاداش چشم پوشی از نگاه به نامحرم چیست؟


12- چرا مقدار پوشش بدن در مردان و زنان متفاوت است؟


13- ثمرات حجاب و پوشش مناسب زن را بیان کنید.


14- مهم ترین پیامد بدحجابی چیست؟  

 پاسخنامه    

خودت:

1- مار ا از خطرات و  آسیب ها حفظ می کنند.


2- حفظ حیا، حفظ نگاه و حفظ پوشش مناسب.


3-
الف) نا امنی و مورد آزار قرار گرفتن زنان توسط مردان هوس باز .

ب) کم ارزش شدن زن در جامعه   .

ج) دور شدن انسان از خدا.  

متن:

1- دو گونه: برخی از آنها ما را به انجام برخی کارهای لازم و ضروری راهنمایی می کنند و برخی دیگر ما را از انجام کارهای خطرناک و زیان آور باز می دارد.  


2- رستگاری انسان.


3- قوانینی هستند که برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان وضع شده اند و توجه به آنها می تواند انسان را از انحراف و سقوط به دره های هولناک محافظت  کند.  


4- حفظ حیا در گفتار و رفتار.


5- با ناز سخن مگویید که شخص بیمار دل به طمع بیفتد ؛بلکه به شیوه ای پسندیده سخن بگویید.


6- حرام.  


7- پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما ، سخن گفتن با لحن های نامناسب و استفاده از کلمات  سبک و مبتذل در برابر نامحرمان.


8- نگاه به نامحرم تیری از تیرهای زهر آگین شیطان است که تخم گناه را در دل انسان می کارد و همین برای به گمراهی کشیدن صاحبش کافی است. چه بسیار نگاه های کوتاهی که حسرتی طولانی در پی دارند.


9- نگاه حرام علاوه بر آنکه خودش گناهی بزرگ است، زمینه ساز گناهان بزرگ نیز به شمار می رود .برخی جرم ها و جنایت های بزرگ ، با یک نگاه حرام آغاز شده اند.


10- گرفتاری غم،حسرت و اندوه ،نا آرامی و اضطراب .  


11- خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجاد می کند.


12- بدلیل تفاوت در نوع آفرینش آنها.


13- سبب می شود زیبایی های او در برابر چشم افراد هوسران پدیدار نشود و آنان را به طمع نیندازد .
به این ترتیب ، هم خود زنان می توانند با آرامش به امور فردی و اجتماعی خود بپردازند و هم فضا برای فعالیت مثبت مردان جامعه ، سالم می ماند.


14- دور شدن انسان از خدا.