-1منطقه ی جنوب غربی آسیا شامل چه محدوده ای از این قاره است ؟ از تنگه ی بسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در
مشرق و از آنجا تا خلیج عدن و باب المندب را در بر می گیرد .


 -2منطقه ی جنوب غربی آسیا به کدام قاره ها متصل است ؟ اروپا و آفریقا .


 -3دریاها و اقیانوس مهمی که در منطقه ی جنوب غربی آسیا قرار دارد کدامند؟ دریای مدیترانه ، دریای سرخ ، دریای عمان ،
دریای سیاه ، دریای خزر و خلیج فارس و اقیانوس هند .


-4دو کشور وسیع منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟ عربستان و ایران .


 -5سرزمین های مرتفع منطقه ی جنوب غربی آسیا کدامند؟ کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندند، سرزمین
های مرتفع این منطقه را تشکیل می دهد .


 -6سرزمین های پست و جلگه ای پهناور در منطقه جنوب غربی آسیا کدامند و این جلگه ها از آبرفت کدام رودها به وجود آمده اند ؟
 -1جلگه ی بین النهرین در غرب ایران که از آبرفت رودهای دجله و فرات به وجود آمده است  -2جلگه سند در شرق ایران که از آبرفت رود سند
به وجود آمده است .


 -7نواحی پست و خشک منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟ بیابان بزرگ عربستان ، دشت کویر و دشت لوت .


 -8با توجه به چه عواملی در منطقه جنوب غربی آسیا آب و هواهای گوناگون به وجود آمده است؟ با توجه به وسعت زیاد و تنوع ناهمواری ها .


 -9نواحی مرتفع و کوهستانی منطقه جنوب غربی آسیا چه نوع آب و هوایی دارند ؟ در زمستان آب و هوای سرد و در تابستان آب و
هوای معتدل دارد . بارش برف و باران فراوان موجب پدید آمدن پوشش گیاهی فراوان در دامنه ی کوه ها شده است .


 -10بخش های وسیعی از منطقه جنوب غربی آسیا چه نوع آب و هوایی دارد ؟ آب و هوای گرم و خشک یا نیمه خشک .


 -11چه مسئله ای باعث اختلاف و نزاع بین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا شده است ؟ کمبود آب شیرین .


 -12سرزمین هایی که در سواحل دریاهای منطقه ی جنوب غربی آسیا قرار گرفته اند دارای چه نوع آب و هوایی هستند؟ سرزمین
های واقع در سواحل گرم خلیج فارس ، دریای عمان و اقیانوس هند و دریای سرخ ، آب و هوای گرم دارند اما رطوبت هوا به دلیل نزدیکی به
دریا زیاد بوده و حالت شرجی به وجود آورده است .
مجموعه سوال و جواب کتاب مطالعات اجتماعی هشتم - متوسطه اول – تهیه کننده : علیرضا اسماعیلی درس  ) 19ویژگی های منطقه ی جنوب غربی آسیا (


 -13سرزمین های اطراف دریای مدیترانه دارای چه نوع آب و هوایی است؟ ویژگی این آب و هوا چیست؟ دارای آب و هوای
مدیترانه ای است . درآب و هوای مدیترانه ای زمستان ها معتدل و پرباران و تابستان ها گرم و خشک است .


 -14برای هریک از انواع آب و هوای زیر ، شهر یا منطقه ای در آسیای جنوب غربی پیدا کنید؟
 -1آب و هوای گرم و خشک ) بیابان ربع الخالی (  -2آب و هوای گرم و شرجی) سواحل دریای عمان و خلیج فارس(
 -3آب و هوای مدیترانه ای ) کشور لبنان و فلسطین (  -4آب و هوای سرد کوهستانی )نواحی کوهستانی البرز و زاگرس(


 -15پر تکلم ترین گروه های زبانی در منطقه آسیای جنوب غربی کدامند و از هر گروه یک کشور مثال بزنید؟
زبان عربی : عربستان فارسی : ایران ترکی : ترکیه اردو : پاکستان


 -16سه مورد از پر جمعیت ترین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید؟ ایران – پاکستان- ترکیه .


 -17کدام ادیان الهی در منطقه جنوب غربی آسیا ظهور کرده اند ؟ یهود – مسیحیت – اسلام .


 -18فعالیت های اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟ اغلب کشورهای منطقه دارای ذخایر نفت و گاز هستند ،
اما متأسفانه بیشترآنها از نظر اقتصادی به صادرات نفت وابسته بوده و ماشین آلات ، مواد غذایی ، دارو و انواع کالاهای مصرفی دیگر از
کشورهای پیشرفته وارد می کنند .


 -19منبع درآمد کشور عربستان چیست ؟ علاوه بر صادرات نفت ، همه ساله درآمد زیادی را از طریق مراسم حج و سفر میلیون ها زائر
به این کشور نصیب خود می کند .


 -20کدام کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا توانسته اند از طریق رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی اقتصاد خود را متحول کنند؟
تــرکیه و امارت متحده عربــی .


 -21چرا برخی از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا نتوانسته اند از نظر اقتصادی پیشرفت کنند؟ مثال بزنید؟ به دلیل جنگ ،
اشغال نظامی توسط آمریکا و نبودن امنیت . مانند عراق و افغانستان .


 -22کدام عوامل مردم منطقه ی آسیای جنوب غربی را به هم نزدیک تر می کند؟ دین اسلام ، زبان عربی و دریاهای جنوب غربی آسیا .


 -23کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است ، با چه مشکلاتی روبه رو می شوند؟ بیکاری ، عدم ثُبات اقتصادی ، و افزایش
تورم – رکود اقتصادی – وابستگی اقتصاد به صارات و فروش نفت .