خودت را امتحان کن  

1- عذاب های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ توضیح دهید.


2- وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند، او چه پاسخی به آنها می دهد؟


3- آیا نعمت ها و پاداش های همه بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟  

سؤالات متن

1- همنشین نیکوکاران در بهشت چه کسانی هستند؟


2- چه چیزی شیرینی نعمت های بهشتی را بیشتر می کند؟


3- وسعت نعمت های بهشتی چگونه است؟


4- مصالح کار فرشتگان برای ساختن قصرهای بهشتی چیست؟ [براساس سخن پیامبر صلی الله علیه وآله]  


5- نعمت های بهشت به دست ................. به بهشت فرستاده می شود.  


6- نعمت های بهشتی نتیجه چیست؟  


7- جهنم سرانجام چه کسانی است؟    

 پاسخنامه    

خودت را امتحان کن  

1- خود جهنمان با اعمال خود، مثلاً کسی که در دنیا همیشه با زبانش دیگران را آزار می دهد ،در جهنم همواره در محاصره مارها و عقرب های گزنده ای قرار دارد که خودش آنها را به وجود آورده است.  


2- « خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ . شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید.پس به جای سرزنش من ، خودتان را سرزنش کنید.      


3- خیر، بستگی به اعمال انسان دارد ، هرچه اعمال خوب بیشتری داشته باشیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت.    

متن


1- پیامبران، امامان و نیکوکاران.


2- اینکه هیچ گاه نعمت های بی پایان خداوند از آنها گرفته نخواهد شد.  


3- در آنجا هرچه بخواهند برایشان فراهم است و البته آنچه نزد ماست بیشتر از خواسته های آنها است.


4- ذکر« سُبحان الله وَ الحَمدُ لِلهِ وَ لا اِله الا اللهُ وَ اللهُ اَکبر»

 
5- خود انسان ها   

 
6- نتیجه اعمال نیک انسان ها در دنیا و لطف و بخشش فراوان خداوند به آنها در آخرت  است.  


7- سرانجام کسانی است که به خدا و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می کردند . ستمکارانی که مردم را اذیت می کردند و از هیچ گناهی روی بر نمی گرداندند.