خودت را امتحان کن

1- غفار یعنی چه ؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می شود؟


2- گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟


3- توضیح دهید با چه شرایطی گذشت از خطاهای دیگران شایسته است.

سؤالات متن

1- بیشتر مشکلات مردم در زندگی به خاطر چیست؟


2- چرا خداوند آن فرد گنهکار را به پیامبرش معرفی نکرد؟


3- قرآن در باره نا امید نشدن بندگان از رحمت خدا چه می فرماید؟


4- خداوند چه کسانی را مورد آمرزش خود قرار می دهد؟


5- چرا کسی که به هنگام خشم ،خود را با انتقام و تنبیه آرام می کند ،به زیان خود عمل کرده است؟


6- چرا باید اهل گذشت بود ؟[براساس سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم]


7- باید توجه داشت که همواره .... از خطاهای دیگران گذشت کرد؟


8-  توضیح دهید چه موقع نباید از خطاهای دیگران گذشت؟چرا؟


9- برخورد مالک در برابر فردی که بی دلیل و از روی نادانی او را مورد آزار قرار داد،چه بود؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- یعنی بسیار آمرزنده زیرا خداوند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه درستکاری و تقوا را در پیش بگیرد می آمرزد.


2- نه تنها موجب خشنودی خداوند می شود و انسان را از رحمت الهی بهره مند می کند، بلکه انسان را در میان مردم نیز عزیز و سربلند می سازد. 


3-زمانی که فرد خطاکار به اشتباهش پی برده و از انجام آن پشیمان شده است و قصد ندارد آن را انجام دهد و گذشت ما نیز موجب اصلاح رفتارش شود.  

متن

1- به خاطر گناهانشان   


2- چون او توبه کرده بود و دوست و بنده خدا شده بود. 


3- بگو: ای بندگانم که بر خود زیاده روی روا داشته اید از رحمت خداوند نومید نشوید ؛ زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد که او ، خود آمرزنده مهربان است. 


4- [ مؤمنان] باید عفو و گذشت پیشه کنند و [از یکدیگر] در گذرند. آیا دوست نمی دارید که خدا هم شما را بیامرزد؟ و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.


5- زیرا نه تنها از رحمت و خشنودی و پاداش های خداوند محروم می شود بلکه مورد محبت و تقدیر مردم نیز قرار نمی گیرد. 


6- زیرا بنده را عزیز و سرافراز می گرداند.


7- نباید 


8-   چشم پوشی از رفتار کسانی که اشتباهات خود را نمی پذیرند و تصمیمی برای ترک آنها ندارند ، موجب می شود جسارت آنها بیشتر شود و فرصتی برای اصلاح رفتار خود نیابند. 


9- به مسجد رفت  تا دعا کند خدا او را به راه راست هدایت کند.