-1ماجرای سقیفه ی بنی ساعده چه بود ؟ پس از رحلت پیامبر در حالی که علی(ع) و شماری از اصحاب مشغول خاک سپاری بودند
تعدادی از انصار و مهاجرین در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند و در باره جانشینی پیامبر به گفتگو پرداختند . هر دوگروه با نادیده گرفتن
وصیت پیامبر در غدیر خم مدعی بودند که خلافت و جانشینی رسول خدا حق آنان است .


-2ابوبکر چگونه به خلافت رسید ؟ با توجه به اینکه از گذشته میان انصار رقابت و اختلاف وجود داشت . جمعی از حاضران در سقیفه ، با
ابوبکر که یکی از مهاجرین کهنسال بود بیعت کردند و بدین ترتیب وی به عنوان خلیفه اول شناخته شد .


-3چرا حضرت علی (ع) در ابتدای خلافت ابوبکر سکوت کرد ؟ گروهی از مسلمانان با یاد آوری خطبه پیامبر در غدیر ، خواهان بیعت با
علی (ع) بودند ا ما علی (ع) با سکوت خود مانع بروز تفرقه و درگیری میان مسلمانان شد تا اسلام پایدار بماند .


 - 4ابوبکر چند سال خلافت کرد ؟ و چه کسی را به جانشینی خود برگزید ؟ ابوبکر حدود دو سال خلافت کرد و عمــربن خّطّاب را به
جانشینی خود برگزید .


-5عمر چند سال حکومت کرد و چه مناطقی را تصرف نمود ؟ عمر در دوران ده ساله حکومت خود کار فتوحات را که از اواخر دوران
خلافت ابوبکر آغاز شده بود با ج دیت دنبال کرد . سپاهیان اعزامی از سوی عمر ، علاوه بر بخش وسیعی از ایران ، کشورهای سوریه ،
لبنان ، فلسطین و مصر را نیز فتح کرد .


-6عثمان چگونه به خلافت رسید و در زمان او اوضاع کشور چگونه بود ؟ عثمان خلیفه سوم توسط شورایی که عمر تعیین کرده بود به
خلافت رسید . در زمان او بر خلاف دو خلیفه قبلی ، زندگی تجملاتی و شیوه اشرافی رواج یافت و اطرافیان و کارگزاران خلیفه با ثروت به
دست آمده از فتوحات به خوش گذرانی مشغول شدند .


-7چرا عثمان بعضی از یاران نزدیک پیامبر را مجازات و تبعید می کرد ؟ عثمان جمعی از صحابه و یاران نزدیک پیامبر مانند ابوذر ، عمار
و مالک اشتر را به دلیل آنکه از او و اطرافیانش انتقاد می کردند ، مجازات و تبعید کرد .


-8عاقبت عثمان چه شد ؟ عملکرد اطرافیان خلیفه سوم نارضایتی گروهی از مسلمانان را بر انگیخت . آنان از نقاط مختلف به مدینه
آمدند و اعتراض خود را نسبت به عملکرد عاملانش اعلام کردند . امام علی (ع) تلاش زیادی کرد که مخالفان را آرام کند و مانع بروز
درگیری و خونریزی شود ، اما سرانجام معترضان خشمگین به خانه خلیفه هجوم بردند و او را کشتند .


-9امام علی (ع) در کجا به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی او چگونه سپری شد ؟ امام علی (ع) فرزند ابوطالب در کعبه به دنیا آمد .
آن حضرت دوران کودکی و نوجوانی را در خانه ی حضرت محمد (ص) و تحت تربیت وی به سر برد .


-10چه عاملی سبب شد که پیامبر بدون هیچ آسیبی مکه را به سوی مدینه ترک کند ؟ شهامت و فداکاری علی (ع) و خوابیدن در بستر
پ ایمبر سبب شد که پیامبر بدون هیچ آسیبی از مشرکان ، مکه را به سوی مدینه ترک کند .


-11در دوران خلافت سه خلیفه ی قبلی حضرت علی (ع) چه می کرد ؟ آن حضرت علی (ع) به تفسیر قرآن ریال تربیت شاگردان و
پاسخ گویی به سوالات دینی مردم می پرداخت . همچنین ایشان به عمران و آبادی و احداث نخلستان ها توجه زیادی داشت .


-12حضرت علی (ع) چگونه به خلافت رسید ؟ پس از کشته شدن عثمان ، مردم دریافتند که جامعه اسلامی بی سرپرست مانده است .
بسیاری از مهاجرین و انصار خواهان بیعت با علی (ع) شدند ، ا ما آن حضرت تمایلی به پذیرش خلافت نداشت . سرانجام با اصرار زیاد
مردم ، امام علی (ع) منصب خلافت را پذیرفت .


-13چه عواملی موجب مخالفت و دشمنی ریاست طلبان و ثروت اندوزان با علی (ع) شد؟و چه جنگ هایی را بر آن حضرت تحمیل کردند
؟ اصرار علی (ع) بر عمل به قرآن و سنت پیامبر و اجرای عدالت موجب مخالفت و دشمنی ریاست طلبان شد . این گروه چون اطمینان
یافتند که امام به دلخواه آنان عمل نخواهد کرد به فتنه جویی پرداختند و سه جنگ جمل ، صّفّین و نَهروان را بر آن حضرت تحمیل
کردند .


-14جنگ جمل را توضیح دهید ؟ از آنجا که امام علی (ع) هیچگونه تمایلی به جنگ و خونریزی میان مسلمانان نداشت ، کوشید از
طریق گفتگو و نصیحت بیعت شکنان و شورشیان را قانع کند که دست از تفرقه و آشوب بردارند ا ما شورشیان اقدام به جنگ کردند .
امام در جنگ جمل شورشیان را شکست داد .


-15جنگ صفین را توضیح دهید ؟ در جنگ صفّین امام علی (ع) به مقابله با سپاه معاویه رفت و آنها را ظالمین نامید . پایداری یاران علی
(ع) به ویژه مالک اشتر آثار شکست را بر چهره ی سیاه ستمگر آشکار ساخت . اما در آخرین لحظات ، نیرنگ عمروعاص مانع پیروزی
سپاهیان امام علی (ع) شد .


-16چرا حضرت علی (ع) شهر کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد ؟ امام در ابتدای حکومت خود ، برای دفع تهدیدات بیعت شکنان و
دشمنان عدالت از مدینه رهسپار عراق شد و شهر کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد .


-17مهم ترین ویژگی ها و دستاوردهای حکومت حضرت علی (ع) را انم ببرید ؟  -1ساده زیستس و مقابله با اشرافی گری
 -2تأکید بر عدالت  -3برگزیدن افراد صالح به حکومت ولایات  -4مدارا با مخالفان


-18چرا امام حسن (ع) ناچار شد پیشنهاد صلح معاویه را بپذیرد ؟ بسیاری از یاران و سپاهیان آن حضرت تمایلی به نبرد نداشتند و
فقط رگوه اندکی آماده جهاد بودند . این در حالی بود که معاویه با وعده ی دادن پول و مقام ، بسیاری از روسای قبایل و حتی یاران
نزدیک امام رافریب داده و جذب خود کرده بود .


-19چه عاملی نقش مهمی در جلوگیری از شکست معاویه در جنگ صفّین داست ؟ معاویه سیاستمداری فریبکار بود و با دادن پول و
مقام ، اشخاص با نفوذ و قدرتمند را جذب خود می کرد . عمروعاص یکی از این افراد بود ، او که به طمع دست یافتن به حکومت مصر به
معاویه پیوسته بود ، نقش مهمی در جلوگیری از شکست معاویه در جنگ صّفّین داشت .


-20زمینه های قیام امام حسین (ع) چه بود ؟ امام حسین (ع) سال ها در کنار پدرش امیرمومنان و برادرش امام حسن(ع) در صحنه ی
جهاد و مبارزه حاضر بود . آن حضرت پس از شهادت برادر ، با سخنرانی و نامه های افشاگرانه علیه حکومت ظالمانه ی معاویه مبارزه کرد .
پس از مرگ معاویه ، پسرش یزید طبق وصیت او به خلافت رسید


-21مردم کوفه پس از شنیدن خبر حرکت امام حسین(ع) به سوی مکّه چه کردند ؟ با نوشتن نامه های فراوان ایشان را به آن
شهر دعوت کردند . امام نخست اعتنایی به آن نامه ها نکرد ، اما با اصرار کوفیان ، پسر عموی خود مسلم بن عقیل را روانه ی آنجا کرد .
پس از ورود مسلم به کوفه ، هزاران نفر با مسلم به نمایندگی از امام حسین بیعت کردند . امام پس از دریافت نامه مسلم عازم کوفه شد .


-22عبیداالله بن زیاد در شهر کوفه چه کرد ؟ عبیداالله با ایجاد ر عب و وحشت مردم را ترساند و مسلم بن عقیل را دستگیر کرد و به
شهادت رساند. او سپس مردم کوفه را وادار کرد که آماده ی جنگ با امام حسین (ع) شوند .


-23واقعه ی عاشورا را توضیح دهید ؟ سپاه یزید مانع رسیدن امام حسین و یارانش به کوفه شدند و کاروان آن حضرت را ناچار به توقف
در سرزمین گرم و خشک کربلا (نینوا) نمودند . لشکریان یزید که تعدادشان بسیار زیاد بود ، امام حسین(ع) و یارانش را در محاصره و در
روز عاشورا جنگ را آغاز کردند . امام و یارانش که مرگ در راه عقیده و ایمان را سعادت در سایه حکومت ستمگران را ننگ می دانستند
شجاعانه جنگیدند و به شهادت رسیدند .


-24امام حسین (ع) در وصیت نامه خویش در باره هدف قیام خود چه فرموده است ؟ هدف من اصلاح امت جدم رسول االله ، امر به
معروف و نهی از منکر و پیاده کردن سیره ی رسول االله و پدرم علی بن ابیطالب است .