-1اقیانوسیه به کجا گفته می شود؟ برخی صاحب نظران ، استرالیا و جزایری را که در نزدیکی آن در اقیانوس آرام قرار گرفته ، اقیانوسیه
می نامند و آن را یک قاره ، محسوب می کنند . برخی دیگر استرالیا را قاره ای مستقل به حساب آورده اند .


 -2قاره اقیانوسیه کجا قرار دارد؟ منتهی الیه جنوب شرقی آسیا .


 -3قاره استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارد ؟ شمالی یا جنوبی ؟ چرا ؟ نیمکره ی جنوبی – زیرا در جنوب خط استوا قرار
گرفته است .


 -4استرالیا از اطراف به کدام اقیانوس ها مربوط می شود ؟ اقیانوس هند و اقیانوس آرام .


 -5رشته کوه های استرالیا در کدام قسمت این کشور دیده می شود ؟ فقط در شرق این کشور ، رشته کوه هایی به موازات ساحل
کشیده شده است .


 -6بزرگ ترین صخره ی مرجانی دنیا در کدام قسمت استرالیا ست ؟ توضیح دهید ؟ در شمال شرقی استرالیا بزرگ ترین صخره
مرجانی دنیا به شکل دیواری از آب های اقیانوس آرام سر برآورده است . این صخره بیش از  2000کیلومتر طول دارد و صدها نوع ماهی در این
جا زندگی می کنند . در این منطقه ، امکانات خوبی برای گردشگرانی که از این صخره مرجانی بازدید می کنند به وجود آمده است .


 -7در رابطه با ویژگی های طبیعی استرالیا به سوالات زیر پاسخ دهید؟
الف( رشته کوه های نسبتاً مرتفع در کدام قسمت و به موازات ساحل کدام اقیانوس کشیده شده اند؟ ) در شرق – اقیانوس آرام (
ب( در نیمه غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد ؟ ) بیابان بزرگ ویکتوریا (
ج( جلگه مرکزی استرالیا از آبرفت کدام رود، پدیده آمده واین رود به کجا می ریزد؟ ) رود دارلینگ – اقیانوس آرام(
د( پهناورترین بیابان استرالیا چه نام دارد؟ ) بیابان بزرگ ویکتوریا(


 -8در باره ویژگی های طبیعی نیوزیلند به سوالات زیر پاسخ دهید ؟
الف( نیوزیلند کشوری هموار است یا کوهستانی؟ ) کوهستانی(
ب( رشته کوه معروف آن چیست؟ ) رشته کوه آلپ جنوبی(
ج( بلندترین قله نیوزیلند چه نام دارد؟ ) کوک(


 -9اکثریت جمعیت استرالیا و و نیوزیلند را چه کسانی تشکیل می دهند ؟ اکثریت جمعیت استرالیا و و نیوزیلند را مهاجران اروپایی
) انگلیسی و ایرلندی( تشکیل می دهند و درصد بسیار کمی از جمعیت نیز بومیان هستند .


 -10دین مردم استرالیا و نیوزیلند چیست؟ استرالیا و نیوزیلند از کشورهای مسیحی محسوب می شوند ، اگرچه پیروان سایر ادیان
نیز در این کشورها زندگی می کنند .


 -11اقتصاد استرالیا و نیوزیلند چگونه است ؟ استرالیا و نیوزیلند جزء کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان هستند . قاره استرالیا
دارای منابع و معادن فراوانی است .


 -12چه عاملی موجب پیشرفت های اقتصادی در قاره استرالیا شده است؟ مهاجران اروپایی با انتقال سرمایه و فناوری های خود به این
سرزمین ها موجب پیشرفت های اقتصادی در این قاره شده اند .


 -13کشاورزی در استرالیا چگونه انجام می شود ؟ کشاورزی در این کشور به روش صنعتی و با استفاده از ماشین آلات صورت می گیرد .
مجموعه سوال و جواب کتاب مطالعات اجتماعی هشتم - متوسطه اول – تهیه کننده : علیرضا اسماعیلی درس ) 24قاره استرالیا و اقیانوسیه(23
 

-14مهم ترین صادرات استرالیا و نیوزیلند چیست ؟ هر دو از مراکز مهم پرورش دام در جهان اند و محصولات دامی به ویژه گوشت و
پشم از صادرات مهم این دو کشور است .


 -15دو بندر مهم استرالیا را نام برده و چه صنایعی در این دو بندر دیده می شود ؟ سیدنی و ملبورن دو بندر مهم استرالیا از
مراکز مهم صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی به شمار می روند .


 -16جاذبه های گردشگری استرالیا و نیوزیلند را بنویسید ؟ استرالیا و نیوزیلند به دلیل وجود سواحل طولانی و تنوع محیطی و گونه
های جانوری جاذبه های طبیعی زیادی برای گردشگران دارند و ساختن امکانات تفریحی و گردشگری باعث شده است که گردشگران بتوانند به
خوبی از این محیط ها استفاده کنند