-1چه عواملی موجب شده است که اروپا از نظر جمعیت ، متراکم باشد ؟ شرایط مساعد طبیعی مانند آب و هوای معتدل و ریزش
باران کافی و رودهای پرآب و جلگه های پهناور از یک سو و پیشرفت در علم و فناوری از سوی دیگر .


 -2چرا جمعیت اروپا رو به پیری می رود ؟ زیرا رشد جمعیت در اروپا کاهش یافته و زاد و ولد در این قاره کم شده است .


 -3دین مسیح به چند مذهب بزرگ تقسیم می شود ؟ نام ببرید ؟ سه مذهب - کاتولیک ، پروتستان و اُرتودوکس .


 – 4وضعیت اقتصاد اروپا چگونه است ؟ قاره اروپا از نظر اقتصادی پیشرفته است . میزان درآمد و سطح سواد و بهداشت و همچنین میزان
طول عمر در این قاره بالاست .


 -5وضعیت کشاورزی اروپا چگونه است ؟ کشاورزی تقریباً در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و شیوه های
علمی صورت می گیرد .


 -6در جنوب اروپا ،آب و هوای مدیترانه ای موجب شده چه محصولاتی به عمل آید؟محصولات ویژه ای چون زیتون ، مرکبات و انگور


 -7کشورهای مهم صنعتی اروپا کدامند ؟ آلمان ، فرانسه ، انگلستان و ایتالیا .


 -8چرا کشورهای صنعتی قاره اروپا وارد کننده مواد اولیه مانند نفت هستند ؟ زیرا منابع زیرزمینی و معادن قاره اروپا نمی توانند
نیازهای صنایع عظیم این قاره را بر آورده سازند . البته کشورهای اروپایی سالیان دراز برای استفاده از منابع و معادن سایر سرزمین ها به
استعمار کشورهای دیگر دست زده اند .


 -9جاذبه های گردشگری اروپا را بنویسید ؟ جاذبه های گردشگری طبیعی مانند سواحل طولانی و آفتابی ، ورزش های زمستانی در کوه
های آلپ – جاذبه های فرهنگی و تاریخی چون بناهای تاریخی ، موزه ها ، کلیساها و ........
مجموعه سوال و جواب کتاب مطالعات اجتماعی هشتم - متوسطه اول – تهیه کننده : علیرضا اسماعیلی درس  )22ویژگی های انسانی و اقتصادی اروپا و افریقا (


 -10مهم ترین کشورهای اروپا از نظر جذب گردشگر کدامند؟ فرانسه ، اسپانیا و ایتالیا .


 -11کدام بخش های افریقا خالی از جمعیت است؟ بخش های وسیعی از بیابان بزرگ افریقا و جنگل های انبوه استوایی .


 -12چه عواملی از افزایش جمعیت در قاره افریقا جلوگیری کرده است ؟ عدم رعایت بهداشت - شیوع بیماری های مختلف –
خشکسالی ها و قحطی های پی درپی – جنگ ها .


 -13چه عاملی باعث رشد جمعیت و افزایش زاد و ولد در افریقا شده است؟ امروزه با بهبود واکسیناسیون و بهداشت ، رشد جمعیت
و زاد و ولد در قاره افریقا افزایش یافته است .


 -14سفید پوستان در کدام قسمت افریقا زندگی می کنند ؟مردم شمال صحرای بزرگ افریقا که در مجاورت دریای مدیترانه زندگی
می کنند و بخش کوچکی از جنوب قاره افریقا ، سفید پوستند .


 -15زبان مردم افریقا چیست؟ ؟ ساکنان کشورهای شمال صحرای بزرگ افریقا مانند مصر ، الجزایر و مراکش به زبان عربی صحبت می
کنند . مردم سایر کشورهای افریقایی به زبان محلی یا به زبان کشورهایی که قبلاً تحت نفوذ و استعمار آنها بوده اند ) مانند فرانسوی یا انگلیسی ( .


 -16دین مردم افریقا چیست ؟ بیشتر مردم کشورهای شمال افریقا مسلمان هستند . مردم سایر مناطق افریقا اغلب به دین مسیح یا
مذاهب ابتدایی اعتقاد دارند .


 -17معادن مهم قاره افریقا را نام ببرید ؟ در این قاره معادن نفت ، طلا ، الماس ، مس و جنگل های عظیم وجود دارد .


 -18عوامل خارجی موثر در توسعه نیافتگی قاره افریقا را بنویسید ؟ از مهم ترین علل عدم پیشرفت قاره افریقا ، استعمار
کشورهای اروپایی و غارت منابع آنها بوده است . امروزه نیز دخالت کشورهای قدرتمند در ایجاد جنگ ها و بحران ها در این قاره ادامه دارد .


 -19عوامل داخلی موثر در توسعه نیافتگی قاره افریقا چیست ؟  -1شرایط سخت محیطی ) جنگل های انبوه ، بیابان های وسیع ، آب و
هوای گرم(  -2شیوع بیماری ها  -3بیسوادی و آگاهی کم مردم  -4جنگ های داخلی  -5حکومت های وابسته و استبدادی .


 -20کشورهای قاره افریقا بیشتر صادر کننده چه محص ولاتی هستند ؟ بیشتر صادر کننده ی محصولات معدنی و کشاورزی هستند و
مواد اولیه برای کارخانه های کشورهای صنعتی تولید می کنند .


 -21چرا صنعت در قاره افریقا چندان رشد نکرده است ؟ زیرا افریقا بیشتر صادر کننده محصولات معدنی و کشاورزی هستند و مواد
اولیه برای کارخانه های کشورهای صنعتی تولید می کنند .


 -22محصولات گرمسیری و استوایی قاره افریقا چیست؟ قهوه – کاکائو – کائوچو .


 -23جاذبه های مهم گردشگری قاره افریقا
چیست ؟ سواحل شمال افریقا در کناره دریای مدیترانه ، پارک های ملی ) وحش( و آثار
باستانی کشورهای قدیمی نیز از جاذبه های مهم گردشگری در قاره افریقاست .