-1تعاون یعنی چه ؟ تعاون یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر


-2ما انسان ها در مقابل چه کسانی مسئول هستیم ؟ همه ما انسان ها در مقابل خداوند متعال نسبت به خود ، دیگران و محیطی که در
آن زندگی می کنیم ، مسئول هستیم .


-3چرا هیچکس نمی تواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند ؟ از آنجایی که انسان هم موجودی اجتماعی و هم مسئول
آفریده شده است ، هیچکس نمی تواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند و بگوید من می خواهم زندگی آسوده ای
داشته باشم ، نسبت به آنچه در جامعه می گذرد و اتفاقاتی که برای دیگران می افتد ، بی تفاوت بمانم و زندگی خود را از دیگران جدا کنم


-4قرآن کریم در باره تعاون و همکاری چه فرموده است ؟ در کارهای نیک و پرهیزکاری ، یکدیگر را یاری کنید و در گناه و ستمکاری
همکاری نکنید .


-5حضرت علی (ع) در باره رفع مشکلات مومنان چه فرمود؟ از پیامبر اکرم (ص) شنیدم که فرمود کسی که یک کشکل از مومنی رفع
کند مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت سپری کرده است .


-6همکاری نکردن در گناه یعنی چه ؟ یعنی اینکه اگر کسی کار ناپسند یا گناهی انجام می دهد ما او را تشویق نکنیم یا طوری رفتار
نکنیم که انگار با او موافق هستیم .


-7جلوه ها و شکل های مختلف تعاون را نام ببرید ؟ اظهار دوستی و مح بت ، همدلی و خوشحال کردن یکدیگر ، هدیه دادن ، کوشش
برای صلح و آشتی میان مومنان ، عیادت از بیمار ، قرض دادن ، رفع مشکلات مردم و یاری رساندن به آنها در گرفتاری ها ، مشارکت برای
رفع نیاز های مالی فقرا ، امر به معروف و نهی از منکر و .....


-8همکاری و همدلی در خانواده چه نتیجه ای دارد ؟ باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود .


-9تقسیم وظایف و مسئولیت ها در خانواده چه نتیجه ای دارد ؟ با تقسیم وظایف و مسئولیت ها ، هر عضوی از خانواده احساس می
کند که مفید است و همه کارهای خانه بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد .


-10پیامبر اکرم (ص) و امامان بزرگوار در چه کارهایی با اعضای خانواده ی خود همکاری می کردند ؟ در کارهایی مانند دوشیدن شیر
چارپایان ، آسیاب کردن گندم و جو و نظافت خانه ، همکاری می کردند .


-11چند نمونه از همکاری در مدرسه را بنویسید ؟ همکاری در نظافت کلاس و مدرسه ، کمک به همکلاسی هایی که در درس ضعیف
هستند ، همکاری در مراسم صبحگاهی و از این قبیل .


-12همدلی و همکاری در بین افرادی که در یک محلّه زندگی می کنند چه نتیجه ای دارد ؟ علاوه بر ایجاد صمیمیت و همبستگی موجب
می شود که کارها بهتر پیش برود .


-13از جلوه های تعاون در محله چند مورد نام ببرید ؟ عیادت از همسایه بیمار ، کمک و خوشامدگویی به همسایه جدیدی که به محّلّه
نقل مکان نموده ، همکاری در نظافت و پاکیزگی محّلّه و مراقبت از اموال عمومی و همکاری در جشن ها یا مراسم مختلف از جلوه های
تعاون در محلةه است .


-14امام صادق (ع) در مورد خوش رفتاری با همسایه چه فرموده است ؟ با همسایه ات خوش رفتاری کن تا مسلمان راستین باشی .


-15به نظر شما آیا صحیح است که در خانه همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود ؟ چرا ؟ خیر – وقتی در خانه کارها بر دوش یک نفر
باشد باعث ایجاد نارضایتی می شود و همچنین صمیمیت و محبت بین اعضا کمتر خواهد شد.
-16به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود ؟ غرور ، تکبر ، کینه ، دشمنی ، حسادت