اندکی از مواد به طور مستقیم و بیشتر آنها به طور غیرمستقیم از زمین به دست می آیند.

علوم هفتم فصل 5 : مواد پیرامون ما

زمین اندوخته ای عظیم و خدادادی از مواد موردنیاز برای زندگی است.

این اندوخته ها در معادن مختلف مانند معادن آهن، مس، طلا، آلومینیم، گچ،زغا ل سنگ و… یافت می شوند.

آهن :

عنصر آهن در معادن به صورت ترکیب های آهن یافت می شود.

اکسیدهای آهن از ترکیب های مهم آهن هستند که در این معادن وجود دارند.

در این اکسیدها، اتم های آهن و اکسیژن با هم متصل اند.

برای دستیابی به فلز آهن، باید اتم های اکسیژن را از اکسید آهن جدا کنیم.

 

علوم هفتم فصل 5 : مواد پیرامون ما

 

جدا کردن، آهن از سنگ معدن کار آسانی نیست و شامل یک تغییر شیمیایی است که با صرف انرژی زیادی همراه است.

علوم هفتم فصل 5 : مواد پیرامون مابرای جدا کردن اتم های اکسیژن از آهن، سنگ معدن را به همراه کربن و سنگ آهک در کوره های مخصوص حرارت می دهند.

علوم هفتم فصل 5 : مواد پیرامون مادر اثر این عمل، اتم های اکسیژن از سنگ معدن جدا و به صورت کربن د یاکسید خارج می شوند.
در نتیجه فلز آهن به حالت مذاب در ته کوره باقی می ماند.

 

foruml

 

علوم هفتم فصل 5 : مواد پیرامون ما

 

بتن،

یکی از مهم ترین موادی است که امروزه برای ساختن خانه های مسکونی و بر ج ها استفاده می شود. بتن مخلوطی از سیما ن، ماسه و آب است و استحکام زیادی دارد.

خاک رس:

یکی از مواد طبیعی است که به فراوانی یافت می شود.

برای تهیه ظروف سفالی تغییرات زیر را روی خاک رس انجام می دهند.

علوم هفتم فصل 5 : مواد پیرامون ما
مراحل گوزه گری

در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید فلزهای مختلفی مانند آهن، کروم، مس، و… استفاده می شود.

تهیهٔ شیشه :

برای تهیهٔ شیشه، ماسه را با افزودن مواد شیمیایی مختلف گرما می دهند تا به خمیر شیشه تبدیل شود.

سپس خمیر شیشه را در قالب های دلخواه می ریزند و به شکل های مشخص درمی آورند.

 

تولید شیشه

سرعت مصرف منابع:

سالانه میلیاردها تن از اندوخته های طبیعی و خدادادی مصرف می شود.

پیش بینی دانشمندان نشان می دهد که اگر انسان با همین روند منابع را مصرف کند تا صد سال دیگر بسیاری از منابع شناخته شده به پایان خواهند رسید.

 

برای محافظت از منابع طبیعی سه راه پیشنهاد شده است، که عبارت اند از:
کاهش مصرف، بازیافت، مصرف دوباره